www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Ogłoszenia MUTW 2017 - 2018 » Ogłoszenia MUTW na dzień 13.01.2017

Ogłoszenia MUTW na dzień 13.01.2017

Drukuj PDF

1. W sobotę (14.01) o godz. 15.00 w kościele  MBNP w Mielcu odbędzie się organizowany przez SCK i parafię doroczny koncert kolęd chórów i zespołów muzyczno-wokalnych pod nazwą „Mieleckie kolędowanie”.  W programie występ naszego chóru „ECHO”.  Serdecznie zapraszamy.

2.Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza do udziału w  konkursie na innowacyjne pomysły dotyczące wspierania osób starszych i ich opiekunów. Nabór pomysłów trwa do 28 lutego 2017 roku.  Bliższe  informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Zarządu MUTW oraz na stronie internetowej www.sieciwsparcia.pl/o-konkursie.  Pomysły powinny odpowiadać na jedno z dwóch wyzwań:
Sieci społeczne – lokalne i sąsiedzkie wsparcie dla osób starszych zależnych i ich rodzin (opiekunów).
Opieka wytchnieniowa – wsparcie opiekunów osób starszych zależnych.
Każdy pomysł powinien być zgłoszony przez 2–3 osoby.  

3.  Supermarket TESCO Polska zaprasza do udziału w konkursie grantowym „Decydujesz, pomagamy”. Do wygrania jest 150 grantów o wartości 5000 zł każdy. Projekt powinien być dedykowany lokalnej społeczności. Bliższe informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Zarządu MUTW oraz na stronie internetowej www.tesco.pl/pomagamy Zgłoszenia do konkursu (grupy minimum 3-osobowe) do dnia 31.01.2017.

4.   W dniu 17.01.2017 (wtorek)  na godzinę 12.00 do sali nr 13 SCK prosimy o przybycie starostów wszystkich sekcji i grup zainteresowań na spotkanie z zarządem MUTW.  Tematem spotkania z Zarządem będą sprawy związane z przygotowaniami do   jubileuszu 10-lecia MUTW.

5. Z dniem 5 stycznia 2017 roku powołana została nowa grupa – formacja par tanecznych przy MUTW. Celem formacji par tanecznych jest wytrenowanie tańców i występy w  ciągu roku akademickiego, prezentacja programu publicznie w Mielcu i poza Mielcem reprezentując MUTW.  Organizatorem formacji jest kol. Maria Karaś, a opiekunem ze strony Zarządu kol. Maria Sowińska.

6. Według stanu na 31 grudnia 2016 roku 70 osób zalega z opłatami składek za I semestr roku akademickiego 2016/2017. Niektóre z tych osób korzystają z zajęć i wyjazdów dofinansowywanych  ze środków MUTW.  Zgodnie ze statutem  opóźnienia dłuższe niż dwa miesiące z opłaceniem składki skutkują skreśleniem z listy członków MUTW. Skarbnik zarządu kol. Renata Banaś będzie dyżurować w sali nr 7 SCK w dniach 16-17 (poniedziałek-wtorek) w godzinach 10.00 – 11.00) i  przyjmować  wpłaty składek.

7. Zatrudniona na warunkach wolontariatu kol. Anna Zydroń do obsługi administracyjnej  MUTW jest upoważniona do sprawdzania prawidłowości prowadzenia dokumentacji wykładów i zajęć w grupach i sekcjach zainteresowań oraz prawidłowości pobierania opłat za udział w zajęciach i imprezach organizowanych przez MUTW.

8. Do 31 stycznia 2017 należy zadeklarować swój udział w sekcjach i grupach zainteresowania na II semestr roku akademickiego 2016/2017 u starostów grup, a w przypadku zajęć  odpłatnych   dokonać  w tym terminie opłaty  (20 zł za semestr).

9.  Zarząd MUTW organizuje wyjazd do Łańcuta w dniu 28 stycznia 2017r ( sobota )  godz.17.00 na koncert  "DLA CIEBIE ŚPIEWAM " In memoriam Bogusław  Kaczyński.
Wykonawcy :
-  Grażyna Brodzińska - sopran
-  Tadeusz Szlenkier  - tenor
-  Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej
Opłata dla słuchaczy MUTW  - 55 zł, Osoby towarzyszące - 60 zł
Wyjazd w dniu 28.01.2017r o godz.14.30 z przystanku MKS obok  Samorządowego Centrum Kultury.