www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Sekcje » Pomoc koleżeńska

Sekcja wzajemnej pomocy koleżeńskiej

Drukuj PDF

Przy Mieleckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Mielcu działa SEKCJA  WZAJEMNEJ  POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ.
Motto sekcji: "Człowiek jest wielki nie tym co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi” - fragment z homilii Papieża - Jana Pawła II

Zadania sekcji:
1. Pomoc w doraźnej opiece nad chorymi słuchaczami UTW (pomoc w dotarciu do lekarza, pielęgniarki rodzinnej, wykupy leków, pomoc w dotarciu do usług opiekuńczych realizowanych przez instytucje).
2. Pomoc byłym, samotnym słuchaczom MUTW.
3. Towarzyszenie w trudnych sytuacjach życiowych np.: odwiedziny, poradnictwo, wsparcie.
4. Pomoc psychologiczna (terapia rodzinna, uzależnieniowa).
5. Poradnictwo w zakresie świadczeń pomocy społecznej stosownych do sytuacji słuchaczy oraz wynikających z niepełnosprawności.
6. Załatwianie niektórych spraw urzędowych np.: deklaracje podatkowe.
7. Drobne naprawy domowe.
8. Organizacja spotkań koleżeńskich i okazjonalnych.
Proszę o zgłaszanie osób potrzebujących pomocy, oraz osób chętnych do pomocy.

Zapisy przyjmujemy w piątki, przed lub po wykładach.
Opiekun sekcji: Renata Banaś


Działalność Sekcji Pomocy Koleżeńskiej Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2020-2021
Sprawozdanie za okres od listopada 2020r do grudnia 2021r
18-01-2022

LISTOPAD 2020
1.Odwiedziny u Natalii i Czesława w celu doręczenia leków , zrealizowanych w aptece recept
2.Doręczenie skierowania od lekarza rodzinnego Natalii do Poradni Rehabilitacji Leczniczej w Osiedlu Lotników.
3.Objęcie pomocą koleżanki z UTW z Sekcji Pomocy Koleżeńskiej Krystyny Dudzik, która jest po udarze krwotocznym  i przebywa w szpitalu od 13.XI.
4.Kontakt z MOPS w sprawie przyznania bezpłatnego wolontariusza dla Czesława i Natalii, na czas oczekiwania na usługi opiekuńcze.
5.Kontakt telefoniczny z koleżanką Krystyną. Nadal przebywa w szpitalu.
6.Przekazałam Czesławowi informacje w sprawie kontaktu z pracownikiem socjalnym MOPS w celu ustalenia grafiku odwiedzin przyznanej pomocy w formie wolontariatu.

GRUDZIEŃ 2020
7.Rozmowa z MOPS w sprawie kolejnej wizyty wolontariusza ,gdyż poprzednia nie doszła do skutku z powodu przedłużenia się wizyty lekarskiej Czesława i Natalii.
8.Kontakt z lekarzem rodzinnym Czesława w celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej z  pobytu w szpitalu – niezbędnej do poradni kardiologicznej.
9.Doręczenie kopii dokumentacji medycznej do poradni kardiologicznej przy ul. Mickiewicza.
10.Odebranie od Natalii wniosku na sprzęt ortopedyczny i doręczenie go do sklepu ortopedycznego przy ul . Dworcowej.
11.Pomoc w przydzieleniu „asystenta osoby niepełnosprawnej” (kontakt z MOPS)
12.W okresie Świątecznym Przekazanie życzeń dla 80 + od Zarządu MUTW i sekcji PK.
13.Doręczenie druków do wypełnienia w celu przyznania usług opiekuńczych z projektu „Zdążyć z pomocą na rok 2021.
14.Kontakt z koleżanką Krystyną D. w celu przeanalizowania otrzymanej odpowiedzi z P CPR w sprawie stopnia niepełnosprawności.
15.Przekazanie świątecznych życzeń dla Honorowych członków UTW przez koleżanki z SPK.
16.Pomoc kol. Krystynie D. w sporządzeniu odwołania się od decyzji PCPR do wyższej instancji.  

STYCZEŃ 2021
17.Odwiedziny u klientki. Sporządzenie pisma i doręczenie  do MOPS, w celu przesłania na adres  Natalii wymaganego zaświadczenia niezbędnego do przyznania pomocy w formie usług „Zdążyć z pomocą”.                                                                      
18.Doręczenie brakującej dokumentacji do biura projektu „LOTUS”. Po analizie dokumentów ponowna zmiana w adresie zamieszkania Natalii.

LUTY 2021
19.Kontakt z gabinetem pielęgniarki środowiskowej w celu pobrania materiału do badań z domu Natalii.
20.Kontakt z lekarzem rodzinnym P. W. w celu wydania zlecenia na zabiegi w domu Chorego
21.Doręczenie do mieszkania Natalii, zlecenia na przewóz do szpitala, w związku z pogorszeniem stanu zdrowia  Natalii- podejrzenie  zakrzepu w nodze.
22.Kontakt z MOPS w celu  ustalenia wizyty wolontariusza.
23.Odebranie wniosku na sprzęt ortopedyczny (kołnierz) od lekarza w przychodni rehabilitacyjnej i doręczenie do sklepu ortopedycznego.
24.Interwencja w sklepie z powodu przedłużającej się realizacji zamówienia.
25.Realizacja recepty i sporządzenie drobnych zakupów dla Natalii i Czesława.
26.Dalsze sporządzenie i doręczenie zakupów.

MARZEC 2021
27.Kontakt z biurem projektowym  „LOTUS” w sprawie uruchomienia drugiej edycji projektu „Zdążyć z pomocą” w związku z dużym zainteresowaniem osób oczekujących na usługi.(projekt jeszcze nie jest zatwierdzony).
28.Sporządzenie drobnych zakupów spożywczych i dostarczenie do mieszkania.

KWIECIEŃ 2021
29.Odwiedziny u Natalii w celu odebrania dokumentów dot. zwrotu odpłatności za sprzęt ortopedyczny i doręczenie ich do PCPR.
30.Kontakt z biurem LOTUS – w sprawie drugiej edycji projektu „ Zdążyć z pomocą” i odebranie formularzy zgłoszeniowych z biura projektu.
31.Doręczenie formularzy do Natalii i Czesława.
32.Rozmowa telefoniczna z córką Czesława P. Renatą w sprawie wypełnienia formularzy i uzyskania zaświadczenia o dochodzie z ZUS.
33.Kontakt z MOPS w celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego brak usług opiekuńczych z innych źródeł.
34.Odebranie  wypełnionych dokumentów od Czesława i doręczenie do biura  „LOTUS.
35.Odebranie od Natalii uzupełnionych dokumentów i doręczenie ich do biura „LOTUS”
36.Kontakt telefoniczny z MOPS w celu ustalenia kolejnej wizyty wolontariusza.
37.Otrzymałam informację o trudnej sytuacji zdrowotnej Pana Leona H. i jego żony.
38.Rozeznanie aktualnej sytuacji przez koleżankę Marylę K.

MAJ 2021
39.Kontakt z biurem projektowym „LOTUS” i ustalenie terminu uruchomienia
40.świadczeń w formie usług opiekuńczych przez opiekunkę z projektu „zdążyć z pomocą”  edycja II.
41.Kontakt z biurem projektowym z powodu rezygnacji opiekunki ze świadczonej pracy w biurze  „LOTUS”. Uzgodnienie terminu zatrudnienia kolejnej opiekunki.

CZERWIEC 2021
42.Rozmowa z Natalią T. w związku z koniecznością wizyty lekarskiej w poradni naczyniowych.

LIPIEC 2021
43.Rozmowa  telefoniczna z córką Czesława  P. Renatą, która prosi o pomoc w znalezieniu opiekunki do Natalii, której stan zdrowia bardzo się pogorszył. Poleciłam kontakt z MOPS i PKPS.
44.Przekazałam telefoniczny kontakt do prywatnej osoby, która może podjąć się świadczenia usług 2 razy dziennie do połowy sierpnia

SIERPIEŃ  2021
45.Odwiedziny u Natalii.   
46. 19.08.2021 Natalia została umieszczona przez syna  w placówce opiekuńczej ”MEDYK”.

WRZESIEŃ 2021
47. 18.09, 19.09, 20.09  próby kontaktu telefonicznego – bezskuteczne.
48. Rozmowa telefoniczna z córką Czesława P. Renatą która oświadczyła, że tato od kilku dni przebywa w szpitalu.
49. Telefoniczna rozmowa z Czesławem który nadal przebywa w szpitalu.

PAŹDZIERNIK 2021
50. Rozmowa telefoniczna z Natalią która przebywa w placówce opiekuńczej MEDYK. Jest zadowolona z pobytu.
51. Kontakt telefoniczny z Czesławem , przygotowuje się do wyjścia do domu ze szpitala.
52. Kontakt telefoniczny od córki Czesława. Nie wyszedł do domu, gdyż zaraził się wirusem sars cov 2.
53. Rozmowa tel. Z Czesławem. Powrócił do zdrowia i córka z bratem wybrali go ze szpitala.

LISTOPAD 2021
54.Rozmowa telefoniczna z Czesławem. Jest już w domu opiekuje się nim córka
55.Rozmowa z Natalią, narzeka na samopoczucie i nikły kontakt z Czesławem.
56.Kontakt telefoniczny z Czesławem, który oświadczył, że z powodu złego samopoczucia nie mógł uczestniczyć w uroczystości z okazji rocznicy teatru SCK, w którym przez wiele lat grał. Został mile zaskoczony gdyż, dyplom i medal wręczył mu osobiście Prezydent Miasta  Mielca.

GRUDZIEN 2021
57. Przekazanie życzeń świątecznych Czesławowi i Natalce..  
58. Telefoniczne złożenie życzeń Świątecznych i Noworocznych 53 członkom UTW i honorowym  w imieniu Zarządu i sekcji pomocy koleżeńskiej, przez członków sekcji.

Anna Tomporowska


Działalność Sekcji Pomocy Koleżeńskiej Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mielcu 2019 – 2020 roku

1. Bieżące wsparcie telefoniczne – 5 słuchaczy, cały rok.
2. Maj 2019 r.
- wypisanie i doręczenie zaproszeń na uroczystość 80+ do miejsca zamieszkania słuchaczy.
- Pomoc w obsłudze podczas uroczystości ( kawa,herbata) dla jubilatów.
3. Listopad 2019 r.
- zgłoszenie wolontariuszowi „Szlachetnej Paczki” słuchaczy w trudnej sytuacji bytowej.
4. Styczeń 2020 r.
- współpraca z Domem Dziennego pobytu przy ul. Kocjana w celu odebrania wykonanych podczas terapii zajęciowej zaproszeń na Światowy Dzień Chorego oraz kartek okolicznościowych dla honorowych członków MUTW.

5. Doręczanie chorym słuchaczom życzeń noworocznych Natalii T., Wandy Ch., Czesławowi B.

6. Drobne zakupy żywności i realizacja recept dla słuchaczy Natalii T. i Czesławowi B.
7. Luty 2020 r. doręczenie uzyskanych bezpłatnie aparatu do mierzenia ciśnienia oraz do pomiaru cukru dla słuchaczy Natalii T. i Czesławowi B.
8. Pomoc w załatwieniu usług opiekuńczych z projektu „INWENCJA” – „OPIEKA Z RĘKĄ NA PULSIE”.
- wypełnienie obszernej dokumentacji,
- uzyskanie koniecznego zaświadczenia z MOPS,
- doręczenie kompletnej dokumentacji do Biura Projektu.
9. Obsługa uroczystości z okazji Światowego Dnia Chorego – kawa, herbata dla gości,
- dowóz chorych słuchaczy MUTW na występ i do miejsca zamieszkania.
10. Kontakt tel. z koleżanką Teresą P. w celu informacji na temat usług opiekuńczych z MOPS.
11. Kontakt z biurem projektu „LOOTUS” w celu zapoznania się z ofertą usług opiekuńczych, oraz fizjoterapii. Przekazanie informacji koleżance Teresie.
12. Obsługa Walnego Zebrania Członków MUTW.
13. Marzec 2020 r. - pomoc w uzyskaniu żywności rozprowadzanej przez PKPS dla koleżanki Natalii T. w dogodnym dla niej terminie.
14. Czerwiec 2020 r. - kontakt z biurem „INWENCJA” w celu uzyskania informacji o możliwości przedłużenia usług.
15. Lipiec 2020 r. kontakt z biurem „LOOTUS” – „ZDĄŻYĆ Z POMOC” zapoznanie się z oferta i odbiór wniosku do przyznania usług.
16. Odwiedziny Czesława B. wypełnienie dokumentów do usług opiekuńczych.
17. Usługa kosmetyczna obcięcie włosów Czesławowi B. na jego prośbę z powodu braku możliwości samodzielnego dotarcia do zakładu fryzjerskiego.
- sporządzenie drobnych zakupów.
18. Wrzesień 2020 r. - sporządzenie pisma i doręczenie do MOPS w celu uzyskania niezbędnego do uzyskania usług zaświadczenia.
19. Z powodu braku opiekunki doręczanie Natalii T. gorącego posiłku przez okres dwóch tygodni.
20. Sporządzanie zakupów i realizacja recept Natalii T. Czesławowi B.
21. Pażdziernik 2020 r. - realizacja recept i sporządzanie zakupów jw.
22. Dalsze doręczania posiłków do miejsca zamieszkania od 5.X. do 9.X.2020 r.
23. Kontakt z biurem projektów „LOOTUS” w celu ustalenia terminu przyznania usług. Z uzyskanej informacji wynika, że lista oczekujących jest długa i termin nie jest bliżej znany.

Tomporowska Anna