www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Sekcje » Taneczna

Grupa Taneczna MUTW

Drukuj PDF

Działalność sekcji Grupy Tanecznej MUTW czasowo zawieszona
15.02.2018


Życzenia z okazji Dnia Kobiet dla pań z Grupy Tanecznej MUTW
08-03-2017

Dla Roztańczonych Pań
W Dniu ósmego Marca
Od Panów Kilka Zdań,
Dziś Każda Warta.

Mamy tu liczną grupę tancerek,
Natomiast tancerzy – to niewiele.
Ich można na palcach jednej ręki
Policzyć ,inni bowiem niechętni.

Spora część panów zrezygnowała,
Bo tu partnerek swoich nie miała,
A zresztą, co poniektóra dama
Woli z koleżanką, albo sama.

Każda by wolała młodego, cóż!
Ale tu każdy to” 60+”!
Cieszcie się Panie, że tacy są,
Że oni z „60+” tańczyć chcą!

Jako że dzisiaj Święto Kobiet mamy,
Co było wczoraj zapominamy!
I Was prosimy Kobiety Drogie,
Byście dla nas nie były srogie!

Bo chłop, choć trudno Wam zauważyć,
To również człowiek, tak bez obrazy!
Jest on istotą uduchowioną,
Posiada serce i duszę ponoć.
Panie wciąż się rozwijajcie, tańczcie,

Panie wciąż się rozwijajcie, tańczcie,
Doskonalcie taneczne łamańce,
Niech wreszcie wychodzi Wam cha-cha,
By Pan Jakub nad nami nie płakał.

Podczas jive-a nie pomylcie kroków
I zachowujcie anielski spokój
Nawet gdy Wam depczemy po palcach
Przy angielskich i wiedeńskich walcach.

Niechaj rytm samby podrywa w tany;
Krok disco-foxa opanowany;
Więc zostańcie parkietów lwicami;
Nie solistkami, lecz z partnerami.

A więc zdrowia (na parkiecie)
Życzymy każdej dziś Kobiecie
I tolerujcie to męskie” zło”
Co z Wami tu pozostało.

Tego Wam życzą Ci wytrwali
Co do tej pory tutaj wytrzymali.
By „w las nie poszły ”instruktora nauki,
Wraz z nim trzymamy za Was kciuki.

H. Piechocki

Działalność Sekcji Tanecznej w I semestrze roku akademickiego 2016/2017
05.03.2017
W roku akademickim 2016/2017 sekcja taneczna liczy 21 członków. Funkcję opiekuna z ramienia Zarządu MUTW pełni Maria Sowińska. Zajęcia prowadzone są przez choreografa Jakuba Jurka i odbywają się w Domu Kultury SCK w Mielcu, we wtorki od  godz. 8.30 do 9.30.

Założenia programowe:
Grupa jest zróżnicowana pod względem umiejętności tanecznych (zaawansowani i początkujący).
Obowiązuje kontynuacja programów z lat poprzednich: doskonalenie tańców dotychczas poznanych i nauka nowych w dostosowaniu do postępów uczestników zajęć.
Głównym zadaniem w bieżącym roku akademickim jest nagranie składanki poznanych tańców na potrzeby jubileuszu MUTW.
Nadal obowiązują dotychczasowe zalecenia organizacyjne zwłaszcza bieżący kontakt ze swoim lekarzem w sprawie udziału w zajęciach lub ewentualnych ograniczeń.
W sekcji tanecznej nastąpiły zmiany organizacyjne.
Aktualny Samorząd:
Krystyna Tabor     -  starosta, skarbnik,
Władysława Buczek  -  zastępca i sekretarz,
Ewa Kopcewicz      -  zastępca d/s integracyjnych.

Stanisława Rzeźnik złożyła rezygnację z pełnienia funkcji opiekuna ze względu na nadmiar innych zadań społecznych między innymi jest przewodniczącą Mieleckiej Rady Seniorów.
Władysława Buczek obecnie pełni funkcję starosty w nowo zorganizowanej grupie "Aerobik" której jest założycielem.
Od miesiąca lutego 2017 roku sekcja taneczna przyjmuje nazwę "Grupa Taneczna MUTW".
Priorytetem jest nadal taniec formacyjny zarówno pojedynczo jak i w parach, oraz pełnienie funkcji wiodącej podczas spotkań integracyjnych słuchaczy MUTW.

Inne zadania będą realizowane według bieżących potrzeb, po uzgodnieniu z Zarządem.
Opracowała: Krystyna Tabor


Sprawozdanie Sekcji Tanecznej przy MUTW w Mielcu za okres II semestru roku akademickiego 2015/2016
23.06.2016
Zajęcia taneczne odbywały się jeden raz w tygodniu po jednej godzinie. Ilość uczestników była zmienna – według przekazanych list obecności. Prowadzący, choreograf mgr Jakub Jurek. Forma zajęć została wysoko oceniona przez uczestników.
Głównymi zadaniami było:
- podnoszenie sprawności fizycznej,
- doskonalenie umiejętności w zakresie tańca towarzyskiego, dotychczas poznanych, oraz zdobycie nowych (kontynuacja),
- integracja grupy,
- wiodąca rola w uatrakcyjnieniu spotkań słuchaczy MUTW przy muzyce.
Uczestnicy zajęć pokryli całkowity koszt zatrudnienia instruktora. Sprawami wewnętrznymi grupy zajmował się samorząd.
Starosta Sekcji Tanecznej, Władysława BuczekPlan pracy sekcji tanecznej MUTW na II semestr 2015/2016

30.03.2016
Zajęcia taneczne odbywają się we wtorki w godz. 10.05 – 11.05 w SCK w Mielcu, sala nr 1.
Prowadzący: mgr Jakub Jurek – instruktor – choreograf.
Nie udało się dotychczas powołanie stałego zespołu tanecznego, na co mogło mieć wpływ m.in. wprowadzenie obowiązkowej, miesięcznej opłaty, zmiany prowadzących zajęcia oraz przyczyny osobiste uczestników, w związku z tym występy przed widzami nie są obecnie aktualne.
Odnośnie pełnienia roli wiodącej podczas spotkań integracyjnych przy muzyce, co dotychczas czyniliśmy, obecnie grupa nie deklaruje się (podstawa: wywiad oraz decyzja na zebraniu w dn. 19.04.2016 – na 17 uczestników, zgodę na udział w występach wyraziło 4 osoby). Ponieważ od samego początku założeniem było przede wszystkim zorganizowanie czynnego wypoczynku przy muzyce (pismo do zarządu z dn. 06.12.2013), a w dalszej kolejności  inne zadania, prosimy o wspieranie nas.
Przyszłościowo prosimy o plan spotkań integracyjnych przy muzyce na cały rok, a potrzeby występów na parkiecie – ze znacznym wyprzedzeniem (uzgodnienia z instruktorem i uczestnikami zajęć).
Obecnie ćwiczymy układy taneczne mając na uwadze m.in. zapotrzebowanie na przyszłość, ponieważ nasza grupa jest rozwojowa.

 

l.p

Nazwa tańca

Zadania

Uwagi

1

Walc ang. samba, cha-cha-cha, jive, polonez

Doskonalenie znanych układów tanecznych. Do celów towarzyskich – choreografia własna w parach lub solo

Jako stały program grupy powtarzany na każdych zajęciach

2

Discofox

Doskonalenie znanych figur tanecznych

Choreografia własna

3

Walc angielski

Nauka obrotu w lewo w połączeniu z obrotami w prawo

Do celów towarzyskich

4

Walc wiedeński na 3 kroki

Doskonalenie obrotu w prawo i bocznych kroków balansowych. Nauka obrotu w lewo z włączeniem do 16 taktowego układu tanecznego (I kier) 8 obrotów w prawo; w 9 takcie boczny krok balansowy w prawo; od 10-15 taktu obroty w lewo; w 16 takcie boczny krok balansowy w lewo.

Źródło: Marian Wieczysty „Tańczyć może każdy”

5

Walc wiedeński na 2 kroki

Doskonalenie znanych figur tanecznych; krok zmienny do przodu i obrót w prawo.

 

6

Tango

- sentymentalne (Milonga), figura podstawowa w rytmie fokstrotowym WWSS

- argentyńskie (do przepełnionej Sali) WSSN

Do celów towarzyskich

7

Fokstrot

Figura podstawowa – nauka unoszenia i opadania

Do celów towarzyskich

8

Salsa

Doskonalenie kroku podstawowego oraz skrętów w prawo.

 

Opracowanie: Władysława Buczek – starosta sekcji tanecznej


13.03.2016
Aktualny skład samorządu: Władysława Buczek, Halina Chojecka, Ewa Kopcewicz, Gabriela Szczerba.


04.10.2015
2 października 2015 roku rozpoczęły się zajęcia taneczne. Instruktor - Mariusz Bożek. Dalsze zapisy do sekcji tanecznej: 9 października 2015r. po inauguracji roku akademickiego i 16 października przed wykładem o godzinie 12.10. Taniec w parach nie jest obowiązkowy. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. W razie niewystarczającej liczby osób zarząd może zdecydować o częściowej odpłatności. Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach od 11 do 12. Miejsce zajęć - sala baletowa SCK. Przed wejściem do sali należy zmienić obuwie na baletki lub podobne. Przed przystąpieniem do ćwiczeń wskazana jest konsultacja lekarska.
Władysława Buczek


25.04.2015
Podczas I Festiwalu Talentów Tanecznych zorganizowanych przez Centrum Kultury w Mielcu i Stowarzyszenie Miłośników Tańca Gala w Mielcu, grupa taneczna MUTW dała pokaz dwóch tańców: cha- cha  i walc angielski.
Do występu, przygotował grupę instruktor tańca towarzyskiego z Centrum Tańca „ Gala” Damian Ortyl. Występ Seniorów został nagrodzony oklaskami, a każdemu uczestnikowi Organizatorzy wręczyli dyplom i medal. /zdjęcia z Festiwalu w galerii /
Opracowała: Stanisława Rzeźnik


02.04.2015
Zajęcia taneczne prowadzone są przez instruktora tańca towarzyskiego z Centrum Tańca „Gala” w Mielcu – mgr Damiana Ortyla i odbywają się we wtorki od godz. 11.45 do godz. 13.00 w sali wystaw SCK w Mielcu.

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do ćwiczeń wskazana jest konsultacja ze swoim lekarzem. Zapisy do Sekcji Tanecznej prowadzi  Władysława Buczek, a wpłaty przyjmuje Halina Chojecka.
Odpłatność miesięczna za udział w zajęciach tanecznych  wynosi 10 złotych od osoby.


25.02.2014
Z inicjatywy słuchaczki MUTW Władysławy Buczek i grupy wspierającej: Heleny Dul, Grażyny Bieniek, Anny Hodur, Stanisławy Rączki, Józefa Sudek, Emilii Witkowicz 13 lutego 2014 roku została założona Sekcja Taneczna przy Mieleckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Do sekcji zapisało się 55 osób.

Starosta grupy - Władysława Buczek, opiekun ze strony zarządu MUTW – Stanisława Rzeźnik, instruktor prowadzący zajęcia - Damian Ortyl ( przedstawiciel Szkoły Tańca Gala w Mielcu )

Miejsce zajęć - sala wystawiennicza Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.

GALERIA zdjęć