www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Archiwum wiadomosci MUTW 2016-2017

Aktualności MUTW 2016/2017

Zakończenie roku akademickiego 2016/2017 na MUTW

Drukuj PDF

W dniu 30 czerwca 2017 roku w sali  widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu nastąpiło zakończenie roku akademickiego w Mieleckim UTW.   Na tę uroczystość zaproszeni zostali przedstawicie władz samorządowych na czele ze starostą powiatu i prezydentem miasta Mielca, członkowie Rady Programowo-Naukowej, przedstawiciele jednostek z którymi Mielecki UTW współpracuje, delegacje z mieleckich klubów seniora.  Licznie stawili się słuchacze Mieleckiego Uniwersytetu.

Grupa Senior Show z programem "Powróćmy jak za dawnych lat", Mielec 30.06.2017

Drukuj PDF

W dniu 30 czerwca 2017r na zakończenie roku akademickiego MUTW Grupa"Senior Show" wystąpiła z programem nawiązującym do lat 20-30 pt."Powróćmy jak za dawnych lat".

VI Spartakiada Sportowa dla Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Drukuj PDF

W dniu 10 czerwca 2017 roku w Łańcucie odbyła się VI Spartakiada Sportowa dla Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku zrzeszonych w Podkarpackim Porozumieniu UTW.

Nordic Walking – spacer ku zdrowiu

Drukuj PDF

Grupa nieformalna  składająca się ze słuchaczy  naszego  UTW w osobach: Halina Malczyńska, Anna Zydroń i Krystyna Tabor opracowały ofertę na realizację projektu w ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2017 pt. „Nordic Walking – Spacer ku zdrowiu”.  Oferta w postępowaniu konkursowym została zakwalifikowana do realizacji.

Wycieczka MUTW do Łańcuta i Markowej 1. czerwca 2017 roku

Drukuj PDF

1 czerwca 2017 roku odbyła się wycieczka słuchaczy MUTW do Łańcuta i Markowej. Uczestniczyło w niej 50 osób. Zwiedziliśmy następujące miejsca :

Zamek w Łańcucie – dom księżnej Lubomirskiej i Diabła Łańcuckiego.

Słuchacze MUTW na wykładach w AGH w Krakowie

Drukuj PDF

Przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie działa Uniwersytet Otwarty.  Każdy zainteresowany może brać udział w dowolnych wykładach tego Uniwersytetu.

Spotkanie Zarządu MUTW ze słuchaczami 80+

Drukuj PDF

W MUTW mamy 61 słuchaczy, którzy ukończyli 80 lat życia, czyli co 6-ty nasz słuchacz jest 80 –latkiem, a najstarszy  student ma 89 lat. Dla tej grupy słuchaczy Zarząd zorganizował spotkanie  integracyjne w dniu 25 maja 2017 r. w Restauracji Frezja. Swoją obecnością uświetnili spotkanie  Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego  pani Agata Ćwieka i Przewodnicząca Mieleckiej Rady Seniorów kol. Stanisława Rzeźnik.

VII PODKARPACKI RAJDU STARSZAKÓW – BÓBRKA 2017

Drukuj PDF

19. maja 2017 roku odbył się VII Rajd Starszaków. MUTW wyruszyło dużą grupą, 50 – cio osobową do Krosna na zbiórkę wszystkich Uniwersytetów III Wieku z Podkarpacia biorących udział w Rajdzie.

Wycieczka MUTW do Sanoka w dniu 04 maja 2017 roku

Drukuj PDF

W wycieczce uczestniczyło 50-ciu słuchaczy MUTW. Zwiedzaliśmy następujące obiekty:
1. Miasteczko Galicyjskie – replika, synteza dawnych miasteczek charakterystycznych dla południowo-wschodniej Polski. Jedyne oryginalne budowle to dom żydowski z Ustrzyk Dolnych i remiza z Golcowej.

Strona 1 z 4