www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Archiwum wiadomosci MUTW 2015-2016

Aktualnosci MUTW 2015/2016

Spotkanie karnawałowe MUTW w restauracji IMPERIUM

Drukuj PDF

W dniu 4 lutego 2016 (czwartek) od godz. 17.00 do 22.00 Zarząd Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizował spotkanie karnawałowe w restauracji IMPERIUM.

Strona internetowa Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS)

Drukuj PDF

Prezydium Komisji OPS ds. spraw informacji, promocji i kontaktów z otoczeniem opracowało stronę internetową Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Poniżej podajemy treść artykułu powitalnego:

Sprawozdanie z działalności Zarządu Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za rok 2015

Drukuj PDF

Głównym celem działalności Zarządu MUTW w roku 2015  podobnie jak  w poprzednich latach była aktywizacja ludzi starszych, przede wszystkim przez edukację, zachowanie i poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej, zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności, co oddziaływuje profilaktycznie wobec procesu starzenia się i przeciwdziała depresji.

Zarząd MUTW zwołuje Walne Zebranie Członków

Drukuj PDF

Działając w oparciu o postanowienia § 25 Statutu Stowarzyszenia „Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu” Zarząd  zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 12 lutego 2016 roku o godzinie 13.00 w sali nr 1 SCK z następującym porządkiem obrad:

SPOTKANIE NOWOROCZNE na Mieleckim UTW

Drukuj PDF

W dniu 15 stycznia 2016 roku przy wypełnionej sali widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury  odbyło się spotkanie noworoczne w którym wzięli udział nie tylko słuchacze naszego Uniwersytetu lecz także liczna grupa seniorów nie należących do Mieleckiego UTW.

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA UTW,

Drukuj PDF

W dniu 14 grudnia 2015 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod hasłem „Wyzwania Polityki Senioralnej 2016-2020”. Organizatorami konferencji była Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie UTW” wraz z Komisją Polityki Senioralnej Sejmu RP i Parlamentarnym Zespołem ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Ze strony naszego UTW udział w konferencji wzięli: prof. dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk – członek Rady Programowo-Naukowej MUTW i Feliks Czop – Prezes Zarządu MUTW.

Studenci Mieleckiego UTW na wykładach w Krakowie

Drukuj PDF

W dniu 12 grudnia 2015r. grupą osiemdziesięciu osób pojechaliśmy do Krakowa  na dwa wykłady w Uniwersytecie Otwartym AGH.  Pierwszy     z nich o godz.  10.45  wygłoszony był przez prof. dr hab. Elżbietę Pisulewską  na temat gatunków ziół regulujących proces trawienia  poprzez ich działanie detoksykacyjne i przeczyszczające a także tych, które wpływają na wydzielanie soków trawiennych. Z zaciekawieniem oglądaliśmy na slajdach różne zioła, które niejednokrotnie widzieliśmy na naszych polach i łąkach, jednakże nie znaliśmy ich nazwy.

Andrzejki w restauracji IMPERIUM

Drukuj PDF

W dniu 26.11.2015 Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku wraz z zaprzyjaźnionymi klubami seniora bawił się w lokalu "Imperium" z okazji Andrzejek.

Halina Szwarc – postać i dokonania

Drukuj PDF

W dniu 20 listopada 2015 słuchacze Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wysłuchali  wykładu wygłoszonego na Jubileuszowej Konferencji Podkarpackich  UTW dla uczczenia 40 lat ruchu UTW w Polsce która odbyła się w lutym br.  w Łańcuckim UTW. W czasie tej konferencji wykład pt. Halina Szwarc – postać i dokonania wygłosiła Krystyna Bielowska – członek zarządu UTW im. Haliny Szwarc w Warszawie.

Wykład odczytany przez koleżankę Krystynę Wałek-Ostolską członka zarządu MUTW został z uwagą przyjęty  przez naszych słuchaczy. Ze względu na wyjątkową postać i działalność prof. Haliny Szwarc zamieszczamy w całości treść tego wykładu.

POBIERZ >>> Prof. Halina Szwarc 5 V 1923 – 28 V 2002 [ .pdf ]


Strona 4 z 6