www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Archiwum wiadomosci MUTW 2021-2022 » Działalność Sekcji Pomocy Koleżeńskiej Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mielcu 2019 – 2020 roku

Działalność Sekcji Pomocy Koleżeńskiej Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mielcu 2019 – 2020 roku

Drukuj PDF

1. Bieżące wsparcie telefoniczne – 5 słuchaczy, cały rok.
2. Maj 2019 r.
- wypisanie i doręczenie zaproszeń na uroczystość 80+ do miejsca zamieszkania słuchaczy.
- Pomoc w obsłudze podczas uroczystości ( kawa,herbata) dla jubilatów.
3. Listopad 2019 r.
- zgłoszenie wolontariuszowi „Szlachetnej Paczki” słuchaczy w trudnej sytuacji bytowej.
4. Styczeń 2020 r.
- współpraca z Domem Dziennego pobytu przy ul. Kocjana w celu odebrania wykonanych podczas terapii zajęciowej zaproszeń na Światowy Dzień Chorego oraz kartek okolicznościowych dla honorowych członków MUTW.

5. Doręczanie chorym słuchaczom życzeń noworocznych  Natalii T., Wandy Ch., Czesławowi B.
6. Drobne zakupy żywności i realizacja recept dla słuchaczy  Natalii T. i Czesławowi B.
7. Luty 2020 r. doręczenie uzyskanych bezpłatnie aparatu do mierzenia ciśnienia oraz do pomiaru cukru dla słuchaczy Natalii T. i Czesławowi B.
8. Pomoc w załatwieniu usług opiekuńczych z projektu „INWENCJA” – „OPIEKA Z RĘKĄ NA PULSIE”.
- wypełnienie obszernej dokumentacji,
- uzyskanie koniecznego zaświadczenia z MOPS,
- doręczenie kompletnej dokumentacji do Biura Projektu.
9. Obsługa uroczystości z okazji Światowego Dnia Chorego – kawa, herbata dla gości,
- dowóz chorych słuchaczy MUTW na występ i do miejsca zamieszkania.
10. Kontakt tel. z koleżanką Teresą P. w celu informacji na temat usług opiekuńczych z MOPS.
11. Kontakt z biurem projektu „LOOTUS” w celu zapoznania się z ofertą usług opiekuńczych, oraz fizjoterapii. Przekazanie informacji koleżance Teresie.
12. Obsługa Walnego Zebrania Członków MUTW.
13. Marzec 2020 r. - pomoc w uzyskaniu żywności rozprowadzanej przez PKPS dla koleżanki Natalii T. w dogodnym dla niej terminie.
14. Czerwiec 2020 r. - kontakt z biurem „INWENCJA” w celu uzyskania informacji o możliwości przedłużenia usług.
15. Lipiec 2020 r. kontakt z biurem  „LOOTUS” – „ZDĄŻYĆ Z POMOC” zapoznanie się z oferta i odbiór wniosku do przyznania usług.
16. Odwiedziny Czesława B. wypełnienie dokumentów do usług opiekuńczych.
17. Usługa kosmetyczna  obcięcie włosów Czesławowi B. na jego prośbę z powodu braku możliwości  samodzielnego dotarcia  do zakładu fryzjerskiego.
- sporządzenie drobnych zakupów.
18. Wrzesień 2020 r. - sporządzenie pisma i doręczenie do MOPS w celu uzyskania niezbędnego do uzyskania usług zaświadczenia.
19. Z powodu braku opiekunki doręczanie Natalii T. gorącego posiłku przez okres dwóch tygodni.
20. Sporządzanie zakupów i realizacja recept Natalii T. Czesławowi B.
21. Pażdziernik 2020 r. - realizacja recept i sporządzanie zakupów jw.
22. Dalsze doręczania posiłków do miejsca zamieszkania od 5.X. do 9.X.2020 r.
23. Kontakt z biurem projektów „LOOTUS” w celu ustalenia terminu przyznania usług. Z uzyskanej informacji wynika, że lista oczekujących jest długa i termin nie jest bliżej znany.

Tomporowska Anna