www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Archiwum wiadomosci MUTW 2017-2019 » Sprawozdanie sekcji fotograficznej z działalności roku akademickiego 2018/2019

Sprawozdanie sekcji fotograficznej z działalności roku akademickiego 2018/2019

Drukuj PDF

Zajęcia odbywały się w KANIE w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od godz. 9.30-11.00, oraz zajęcia w terenie – fotografowanie przyrody, prowadzone były przez Grazynę Pieróg-Kotlarz.


Uczestnicy zapoznali się z budową aparatów fotograficznych ( przypomnienie lub instrukcja nowo zakupionych aparatów), poznali zasady działania programów graficznych do obróbki zdjęć i tworzenia prezentacji takich jak Picasa,Movie Maker, Power Paint oraz innych istniejących( ogólnie ). Członkowie po zapoznaniu się z tymi programami wykonywali ćwiczenia praktyczne dokonując obróbki zdjęć i tworzenia prezentacji filmików, które prezentowano podczas wykładów( ogłoszeń) na MUTW.

Uczestnicy warsztatów fotograficznych ”Adobe Photo Shop” otrzymali świadectwa  ich ukończenia – CKP i DN. Przygotowano fotografie i wyeksponowano je na wystawie w SCK z okazji III Mieleckich Dni Seniora. Opiekun sekcji przygotowała prezentację na Galę III MDS.

Na każdej wycieczce, spotkaniach MUTW, imprezach, zajęciach w sekcjach członkowie fotografowali ćwicząc  swoje umiejętności upamiętniali wydarzenia.
Do najaktywniejszych należał Roman Rzeźnik
Dziękuję wszystkim za udział i zdyscyplinowanie, myślę że każdy potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w swoim działaniu tak z aparatem jak i komputerem w studio i terenie.
Życzę miłego wypoczynku wakacyjnego (z aparatem fotograficznym w zasięgu ręki).

Grażyna Pieróg-Kotlarz