www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Ogłoszenia MUTW 2017 - 2018 » Zarząd MUTW zwołuje Walne Zebranie Członków

Zarząd MUTW zwołuje Walne Zebranie Członków

Drukuj PDF

Działając w oparciu o postanowienia § 25 Statutu Stowarzyszenia „Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu” Zarząd  zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 17 lutego 2017 roku o godzinie 13.00 w sali nr 1 SCK
z następującym porządkiem obrad:
1. Zagajenie,
2. Wybór przewodniczącego zebrania,  
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,

4. Wybór sekretarza Walnego Zebrania,
5. Wybór Komisji uchwał i wniosków,
6. Wybór Komisji skrutacyjnej,
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności  Zarządu za  rok 2016,
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016,
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
10. Program działania Zarządu na II semestr roku akademickiego 2016/2017
11. Dyskusja,
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
- Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,
- Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za rok 2015,
- Przyjęcia i zatwierdzenia  sprawozdania Komisji Rewizyjnej,  
13. Wolne wnioski i zakończenie obrad.   
Materiały na Walne Zebranie Członków będą wyłożone do wglądu w  biurze MUTW w godzinach 12.00 – 14.00  (ul. Biernackiego 1 pok. 43 IIp.) w dniach 7,9,14 i 16 lutego 2017 r.

Prezes Zarządu MUTW  Feliks Czop