www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Ogłoszenia MUTW 2021-2022 » Ogłoszenia MUTW z dnia 25.02.2022

Ogłoszenia MUTW z dnia 25.02.2022

Drukuj PDF

Kolejne spotkanie w dniu 04.03.2022 SCK ,  sala nr 3, godz. 12.30. Temat wykładu : „Dlaczego warto pamiętać o starożytności” dr Tadeusz Zych
1. Zajęcia z języka angielskiego:
Trwa nabór na II semestr nauki języka angielskiego do obu grup ( poczatkujących i zaawansowanych). Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do Elżbiety Błasiak, tel.515152019 do końca m-ca lutego. Nowe grupy powstaną od początku marca. Ze względu na odwołane kilkakrotnie zajęcia  w I semestrze (leżące po stronie lektora), w celu nadrobienia zaległości, do końca lutego odbędzie się kilka dodatkowych zajęć, o czym zostali poinformowani dotychczasowi uczestnicy zajęć.

2. Zajęcia sekcji artystyczne j-rękodzieła:
Grupa spotyka się cyklicznie w każdy czwartek godz. 12.30, sala nr 9 „Centrum”. Co drugi czwartek zajęcia odbywają się z udziałem instruktora.
Zapraszamy chętnych na te zajęcia, również z innymi pomysłami. Zajęcia są otwarte dla wszystkich zainteresowanych pracami manualnymi.


3. Propozycja uruchomienia sekcji tańca grupowego „Okrąg”:
Cel: przygotowanie grupy do pełnienia roli wiodącej podczas spotkań integracyjnych przy muzyce.
Założenia ogólne: taniec pojedynczy, nie w parach, układy taneczne tańców towarzyskich i innych, głównie w ustawieniu pojedynczo na obwodzie koła.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe przy muzyce w dostosowaniu do indywidualnych możliwości.
Zajęcia odbywałyby się w Centrum na Sali nr 12.
Poszukujemy  instruktora (mile widziany wolontariusz) do poprowadzenia grupowych zajęć tanecznych.
Chętnych zapisujemy od dnia dzisiejszego. Zapisy  przyjmuje  Maria Działowska.

4. Przypomnienie o obowiązku uiszczenia opłat do 28 luty 2022 za II semestr i za zajęcia w sekcjach częściowo odpłatnych.
Składki członkowskie można wpłacać na konto MUTW lub u skarbnika
Opłaty za udział w zajęciach u starostów grup.
Od ilości chętnych na zajęcia uzależniony będzie ich częstotliwość  w II semestrze, począwszy od marca 2022.

Prezes Zarządu MUTW
Elżbieta Kwiatkowska