www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Ogłoszenia 2012-2015

Ogłoszenia MUTW 2012-2016

Ogłoszenia na dzień 29.05.2015

Drukuj PDF

1. Zapraszamy naszych słuchaczy do udziału w Koncercie Pieśni Maryjnych w Kościele MBNP w Mielcu-Osiedle w dniu 29 maja 2015 na godzinę 19.00. W koncercie weźmie udział chór ECHO z naszego UTW.

2. W dniach 5-7 czerwca 2015 r. (piątek-niedziela) w Krakowie odbędą się II Ogólnopolskie Senioralia. Zaplanowano liczne wydarzenia m.in. pochód otwierający Senioralia, konferencje, wykłady z profilaktyki zdrowotnej, koncerty, pokazy sportowe, występy artystyczne itp.   Szczegółowy program Seniorali podany jest na stronie internetowej www.glosseniora.pl

Ogłoszenia na dzień 22 maja 2015 r.

Drukuj PDF

1. Informujemy, że nasz lokal biurowy mieszczący się w budynku przy ul. Biernackiego 1 nr 43 na II piętrze od 1 czerwca 2015 r. dostępny będzie dla słuchaczy naszego Uniwersytetu. Dysponować będzie 12-17 miejscami siedzącymi w związku z czym grupy i sekcje zainteresowań mogą z niego korzystać. Administratorem lokalu jest wiceprezes Zarządu Barbara Gadomska. Klucze od lokalu są w dyspozycji członków zarządu. Od dnia 28 maja 2015 dyżury członków zarządu (w każdy czwartek w godzinach 12.00  - 14.00) będą prowadzone w nowym lokalu.

Ogłoszenia na dzień 15 maja 2015 r.

Drukuj PDF

1.Są jeszcze wolne miejsca na  wycieczki:
-  w dniu 23 maja 2015 (sobota) do Krakowa. Cena 100 zł. Można zapisywać osoby towarzyszące (cena 120 zł.),
-  w dniu 9 czerwca 2015 (wtorek) do Jamnej, Kąśnej Dolnej, Ciężkowic i Tuchowa. Cena z obiadem 40 zł.

Ogłoszenia na dzień 08 maja 2015

Drukuj PDF

1. Są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę do Krakowa w dniu 23 maja 2015 roku. Zapisy przyjmowane będą w dniu 8 maja po spotkaniu oraz w dniu 12 maja (wtorek) w godzinach 11.30 – 12.00 w sali nr 7 SCK.  Wyjazd autokaru spod SCK w dniu 23 maja o godzinie 7.00.

Ogłoszenia na dzień 23 kwietnia 2015 roku

Drukuj PDF

1. W związku z wniesioną rezygnacją z funkcji członka Zarządu  Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przez Stanisławę Rzeźnik Zarząd MUTW działając na podstawie §23 pkt. 1 statutu postanowił  w miejsce osoby ustępującej dokooptować do składu Zarządu  Renatę Banaś i powierzyć jej funkcję skarbnika.

Ogłoszenia na 17 kwietnia 2015r.

Drukuj PDF

1. Ogłoszone zostały wyniki konkursu Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2015. Nasz Uniwersytet składał ofertę w ramach priorytetu II "Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową"  W tym priorytecie zostało złożonych 1668 ofert, z czego zakwalifikowano tylko 190 czyli 11%. Projekt naszego UTW został wysoko oceniony jednak zabrakło 35 punktów  aby był przyjęty do realizacji.

Ogłoszenia na dzień 10 kwietnia 2015

Drukuj PDF

1. Zarząd MUTW organizuje kolejny wyjazd na baseny mineralne i siarkowe w Solcu Zdroju w dniu 22 kwietnia 2015. Zapisy przyjmuje kol. Teresa Paterak w dniu 10 i 17 kwietnia 2015 od godz. 12.15  Odpłatność słuchaczy mających opłacone składki  wynosi 35 zł., a pozostałych osób 40 złotych.  Odjazd autobusu spod SCK o godzinie 12.15. Wyjazd dojdzie do skutku, jeśli zgłosi się co najmniej 30 osób.

Ogłoszenia na dzień 27 marca 2015 roku

Drukuj PDF

1. W dniu 17 marca 2015 Rząd przyjął program „SENIOR-WIGOR”. Planuje się, że w tym roku powstanie lub zostanie doposażonych ok. 100 placówek z ok. 20 miejscami dla seniorów. W pierwszej kolejności będą one tworzone w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca i wysokim odsetku osób starszych, które potrzebują wsparcia. ‬ Dofinansowanie wyniesie do 180 tys. zł na utworzenie domu seniora i do 70 tys. zł na jego wyposażenie – o takie dofinansowanie będą mogły ubiegać się samorządy.

Ogłoszenia na dzień 20.03.2015

Drukuj PDF

1.W ramach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Mielcu obchodów 75 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 5 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej 10 kwietnia (piątek), o godz. 9.00 w Kinie Galaktyka w Mielcu zostanie wyświetlony film „Katyń” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Projekcja jest bezpłatna.

Ogłoszenia na dzień 13 marca 2015

Drukuj PDF

1. Informujemy słuchaczy, że następny wykład w dniu 20.03.2015 odbędzie się w auli ZOD AGH przy ul. Skłodowskiej 4 o godzinie 13.00 ( o godz. 12.30 ogłoszenia).

2. Grupa literacka zaprasza na spotkanie w dniu 19.03.2015 o godz. 12.00 w kawiarni KREDENS przy ul. Głowackiego w Mielcu. Będziemy rozmawiać o pisarce Zofii Kossak Szczuckiej i jej książce „Błogosławiona Wina”.

Ogłoszenia na dzień 06.03.2015

Drukuj PDF

1. Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski” w Krośnie wraz z Krośnieńskim UTW i GOK w Korczynie organizuje V Podkarpacki Rajd Starszaków KORCZYNA 2015 w dniu 24 kwietnia 2015 roku Zapisy przyjmuje i udziela informacji kol. Barbara Rdzak w dniach 6 i 13 marca br. po wykładzie.  Regulamin rajdu wywieszony jest na tablicy ogłoszeń. Odpłatność za udział w rajdzie wynosi 50 złotych (40 zł udział w rajdzie i 10 zł częściowe pokrycie kosztów transportu).

2. W dniu  18  marca 2015 organizowany jest wyjazd do Solca Zdroju na baseny mineralne. Zapisy przyjmuje kol. Teresa Paterak w dniu 6 i 13 marca 2015  godz. 12.15  Odpłatność słuchaczy mających opłacone składki  wynosi 35 zł., a pozostałych osób 40 złotych. Wyjazd autobusem spod SCK o godzinie 12.30.

3. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają VIII edycję ogólnopolskiego konkursu „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 roku życia), które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować go przy wsparciu ekspertów. Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 6000 zł do 12 000 zł. Termin składania listów intencyjnych do 17 marca 2015. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej www.seniorzywakcji.pl
Opracowanie: Feliks Czop

Strona 6 z 10