www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Ogłoszenia 2012-2015

Ogłoszenia MUTW 2012-2016

Ogłoszenia na 26 luty 2016

Drukuj PDF

1. W dniu 26.02.2016 (piątek) o godz. 15.15 w ZOD AGH przy ul. Skłodowskiej 4 odbędzie się spotkanie sekcji fotograficznej.

2. Zarząd MUTW organizuje wyjazd do Krakowa na wykłady Uniwersytetu Otwartego AGH w dniu 5 marca 2016 r. (sobota):

Ogłoszenia na 19 luty 2016

Drukuj PDF

1.Osoby które ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie Miasta Mielca chcące skorzystać z Mieleckiej Karty Seniora proszone są o zgłaszanie się z dowodem osobistym do Urzędu Miejskiego w Mielcu  ul. Żeromskiego 26 pok. 12 (na parterze) po odbiór kart w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie z 17 lutego 2016 roku

Drukuj PDF

Informujemy słuchaczy MUTW, że z przyczyn od nas niezależnych nastąpiła zmiana tematu wykładu w dniu 19 lutego 2016 roku.
W miejsce wykładu pt. Miłość i nienawiść w oprawie muzycznej odbędzie się wykład pt. Czarnobyl – 30 lat później.

Ogłoszenia na 12 lutego 2016

Drukuj PDF

1. Sekcja  brydżowa  MUTW  zaprasza  chętnych  początkujących  do  nauki  gry  w brydża  oraz  osoby  już  grające  do  rywalizacji  w tej  grze  towarzyskiej.  Spotkania  grupy  brydżowej odbywają   się w każdy wtorek o godz. 16.00 w holu  Hotelu  Polskiego w Mielcu ul. Biernackiego. Gra  odbywa się w pomieszczeniach każdorazowo wskazanych  przez  właściciela  hotelu.  ZAPRASZAMY.

Ogłoszenia MUTW na 5 luty 2016

Drukuj PDF

1. W dniu 9 lutego 2016 r. (wtorek) o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu na zaproszenie Prezydenta Miasta Mielca odbędzie się spotkanie  Zarządu naszego UTW z Prezydentem Danielem Kozdębą.

Ogłoszenia na 29 stycznia 2016

Drukuj PDF

1. We wtorek 2 lutego 2016r. o godzinie 13.00 w sali widowiskowej SCK odbędzie się spotkanie z Sandrą Staletowicz – prelegentką i producentką filmową. Temat prelekcji „Nie taki diabeł straszny …. czyli o stereotypach i uprzedzeniach" . Po prelekcji wyświetlony zostanie film (komedia francuska)  pt. „Za jakie grzechy, dobry Boże”. Cena biletu: 5 zł.    Zapraszamy.

Zarząd MUTW zwołuje Walne Zebranie Członków

Drukuj PDF

Działając w oparciu o postanowienia § 25 Statutu Stowarzyszenia „Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu” Zarząd  zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 12 lutego 2016 roku o godzinie 13.00 w sali nr 1 SCK z następującym porządkiem obrad:

Ogłoszenia na 22 stycznia 2016

Drukuj PDF

1. Zarząd  MUTW składa serdeczne podziękowania osobom biorącym udział w przedstawieniu jasełek oraz występującym w chórze  na  spotkaniu noworocznym naszego Uniwersytetu w dniu 15 stycznia 2016 roku.

2. Z okazji „Dnia babci” i „Dnia Dziadka” składamy wszystkim kochanym babciom i dziadkom najlepsze życzenia zdrowia i pociechy z wnuków.

Ogłoszenia na 15.01.2015

Drukuj PDF

1.Spotkanie noworoczne słuchaczy MUTW w dniu 15 stycznia 2016 o godz. 12.30 odbędzie się  w sali widowiskowej  SCK, a nie w sali wystawienniczej, jak wcześniej podano.

Ogłoszenia na 8 stycznia 2016

Drukuj PDF

1. Zapraszamy naszych słuchaczy do odwiedzania biura Zarządu MUTW w czasie dyżurów członków zarządu w czwartki w godzinach 12.00 – 14.00  w budynku przy ul. Biernackiego 1 pok. 43 II p. Do dyspozycji słuchaczy posiadamy  biuletyny wydawane przez Uniwersytety Trzeciego Wieku, poradniki dla seniorów: Bezpieczne Życie Seniorów, Poradnik dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów oraz inne wydawnictwa.

Ogłoszenia na 18 grudnia 2015

Drukuj PDF

1. Informujemy słuchaczy, że po przerwie świątecznej spotykamy się w dniu 8 stycznia 2016 roku o zwykłej porze. Ponadto nastąpiła zmiana w tematyce wykładów. W dniu 8 stycznia 2016 odbędzie się wykład pani Jadwigi Głodzik na temat zdrowych warzyw i owoców oraz sporządzania z nich potraw, a w dniu 15 stycznia 2015 obędzie się spotkanie świąteczno-noworoczne (występ chóru „ECHO”, jasełka w wykonaniu grupy „SENIOR SHOW” oraz wspólne kolędowanie).

Strona 4 z 10