www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Ogłoszenia 2012-2015 » Ogłoszenia na dzień 31.01.2014

Ogłoszenia na dzień 31.01.2014

Drukuj PDF

1. Informujemy słuchaczy, że w dniu 01.01.2014 weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia do którego w załączonym  Wykazie wyrobów medycznych przewidziano dofinansowanie 1 lub 2 aparaty słuchowe (jeden raz na 5 lat) z limitem dofinansowania 1000 zł. Osoby niedosłyszące zachęcamy do skorzystania z tych uprawnień.2. W dniu 24 stycznia 2014 ogłoszona została Uchwała Rady Ministrów Nr 237  w sprawie Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 3014-2020.  Minister Pracy i Spraw Socjalnych ogłosił konkurs na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych – edycja 2014. Na rok 2014 na cele tego programu przewidziana jest kwota 40 mln. złotych.  Na najbliższym posiedzeniu Zarządu (4 lutego 2014) podjęta zostanie  decyzja w sprawie przystąpienia do tego konkursu.  Jako zadania do realizacji w ramach tego programu rozważane będą m.in. zajęcia komputerowe, zajęcia taneczne, warsztaty fotograficzne, ćwiczenia i zajęcia na basenie.

3. W dniu 4 lutego 2014 na posiedzeniu Zarządu będą m.in. omawiane sprawy porządku obrad Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2014 roku.

4. W dniu 8 marca 2014 Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich  organizuje w Mielcu II Podkarpackie Imieniny Krystyn. W programie tej imprezy przewidziany jest m.in. występ naszego  chóru „ECHO” i kabaretu „SENIOR SHOW” oraz wystawa naszej kroniki.

5.  Osoby zainteresowane wyjazdem na pobyt wypoczynkowy do Sopotu w miesiącu sierpniu 2014 proszone są o kontakt z kol. Krystyną Wałek.

5. Prosimy na wykładach o nierezerwowanie wolnych miejsc. Miejsca  zajmujemy w kolejności przyjścia.

Opracował: Feliks Czop

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież