www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Archiwum wiadomosci MUTW 2017-2019 » Ramowy program IV Mieleckich Dni Seniora 2019

Ramowy program IV Mieleckich Dni Seniora 2019

Drukuj PDF

Mielecka Rada Seniorów wspólnie z Mieleckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku po raz czwarty organizuje Mieleckie Dni Seniora. Celem organizacji tego wydarzenia jest pobudzenie mieleckich seniorów do aktywnego trybu życia,  aby pokazać tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą, jak ciekawie, pożytecznie, aktywnie i twórczo można żyć w Mielcu, co można zrobić dla innych i dla siebie – dla swojego zdrowia, kondycji fizycznej czy dobrego samopoczucia .


Obchody odbywać się będą od 4 do 12 października 2019 roku i rozpoczną się uroczystą inauguracją nowego roku akademickiego 2019/2020 Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a zakończą uroczystą galą na której nastąpi prezentacja najaktywniejszych seniorów w rytmie tańca „Od juniora do Seniora”. W programie obchodów przewidujemy również:
- wystawę osiągnięć artystycznych seniorów,
- dzień twórczości literacko-poetyckiej seniorów,
- spartakiada seniorów,
Motywem przewodnim IV MDS jest wyłonienie w środowisku mieleckim najbardziej aktywnych seniorów.

Ramowy program IV Mieleckich Dni Seniora przedstawia się następująco;

4.10.2019
Rozpoczęcie IV Mieleckich Dni Seniora uroczystą Inauguracją roku akademickiego 2019/2020 Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Sala Widowiskowa Domu Kultury SCK  w Mielcu, al. Niepodległości 7.

04-10.10.2019  Wystawa twórczości artystycznej seniorów - Centrum Wystawiennicze Domu Kultury SCK w Mielcu.

7.10.2019 Dzień twórczości literacko-poetyckiej Seniorów- Biblioteka SCK w Mielcu.

08.-09.10.2019 Spartakiada Seniorów:  
- Zawody sportowe w sali gimnastycznej,
- Turniej brydżowy - Hotel Polski ul. Biernackiego 12.
- Turniej tenisa stołowego - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu.   

10.10. 2019  Finał IV MDS - Uroczysta Gala – prezentacja Najaktywniejszych Seniorów w rytmie tańca „Od Juniora do Seniora”. Sala Widowiskowa Domu Kultury SCK w Mielcu.

12.10.2019 Spotkanie towarzyskie  Aktywnych Seniorów z udziałem przedstawicieli instytucji wspierających osoby starsze  - Restauracja „IMPERIUM”.  

Regulamin konkursu “Aktywny Senior”  zostanie podany w późniejszym terminie.

Zapraszamy seniorów z Mielca do wzięcia udziału w MDS!

Przewodnicząca Mieleckiej Rady Seniorów
Stanisława Rzeźnik