www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Archiwum wiadomosci MUTW 2016-2017 » Spotkanie Zarządu MUTW ze słuchaczami 80+

Spotkanie Zarządu MUTW ze słuchaczami 80+

Drukuj PDF

W MUTW mamy 61 słuchaczy, którzy ukończyli 80 lat życia, czyli co 6-ty nasz słuchacz jest 80 –latkiem, a najstarszy  student ma 89 lat. Dla tej grupy słuchaczy Zarząd zorganizował spotkanie  integracyjne w dniu 25 maja 2017 r. w Restauracji Frezja. Swoją obecnością uświetnili spotkanie  Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego  pani Agata Ćwieka i Przewodnicząca Mieleckiej Rady Seniorów kol. Stanisława Rzeźnik.

Wszystkim seniorom 80+ wręczone zostały okolicznościowe listy z życzeniami od Zarządu MUTW, a Prezydent Miasta Mielca skierował do nich specjalny list z życzeniami.
Oto obszerne fragmenty  tego listu:
„Przez długie lata uzbierali Państwo pokaźny osobisty bagaż życiowego doświadczenia. Jest ono swoistą skarbnicą, która w każdej chwili i potrzebie może służyć przyjaciołom i znajomym, a nade wszystko młodszym pokoleniom w rodzinie oraz środowiskach aktywności towarzyskiej i publicznej. Ukazują nam Państwo jak czerpać z życia entuzjazm, okazywać radość z sukcesów i zachować siłę dla przezwyciężania przeciwności losu”.
„Mieleckiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku serdecznie gratuluję owocnej i zauważalnej aktywności. Osiemdziesięciolatkom i pozostałym Seniorom życzę zdrowia, zrozumienia potrzeb wieku dojrzałego, nowych korzystnych doświadczeń i nadejścia pomocy w stosownych chwilach.

Z wielkim poważaniem i nieskrywaną sympatią Prezydent Miasta Mielca  Daniel Kozdęba”
.

Obecni na spotkaniu z uwagą obejrzeli występ grupy teatralno-kabaretowej MUTW „SENIOR SHOW” i następnie przy dźwiękach muzyki ruszyli w tany.

Spotkanie przygotowali członkowie zarządu w osobach: Stanisława Rączka, Krystyna Wałek-Ostolska i Stanisław Moskal.

Feliks Czop