www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Archiwum wiadomosci MUTW 2015-2016 » Obywatelski Parlament Seniorów II kadencji

Obywatelski Parlament Seniorów II kadencji

Drukuj PDF

Rozpoczęła się akcja przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) II kadencji. Zasady powoływania delegatów ustalone zostały uchwałą nr 2/2016 Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z dnia 14 lipca 2016 roku.

Poniżej podajemy wyciąg z tych zasad.

W skład drugiej kadencji OPS wchodzą osoby rekomendowane przez 4 grupy organizacji senioralnych, zdefiniowane dla potrzeb OPS jako: „podmioty  w rozumieniu art. 3 ustawy 
o pożytku publicznym i o wolontariacie, zrzeszające osoby, które ukończyły 60 rok życia, prowadzące  działalność pożytku publicznego ukierunkowaną na zaspokajanie różnorodnych potrzeb osób starszych",
a mianowicie:

1/ Rady Seniorów (25% składu OPS)

2/ Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów (25% składu OPS)

3/ Uniwersytety Trzeciego Wieku (25% składu OPS)

4/ inne organizacje senioralne (25% składu OPS)

Każdej z grup wymienionych w ust. 1 przysługuje 115 mandatów, co łącznie daje liczbę 460 mandatów.

Delegaci do OPS powoływani są na okres kadencji trwającej 3 lata tj. od 01.10.2016 roku do 30.09.2019 roku.

Zgłoszenie delegata do OPS odbywa się poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego,  którego wzór stanowi załącznik nr 1 do w/w Zasad.

Akredytacja na  nową kadencję prowadzona będzie od 15.07 do 15.09.2016 r.

Pełna informacja o zasadach powoływania kandydatów do OPS na II kadencję podana jest na stronie internetowej Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku: www.fundacjaoputw.pl w zakładce Obywatelski Parlament Seniorów.

Oprac. Feliks Czop


Zobacz nas na 


 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież