www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Archiwum wiadomości MUTW 2013-2015 » Nabór do Mieleckiej Rady Seniorów

Nabór do Mieleckiej Rady Seniorów

Drukuj PDF

Prezydent Miasta ogłasza nabór kandydatów na członków Mieleckiej Rady Seniorów.
Nabór kandydatów przeprowadzany jest na podstawie uchwały nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Mieleckiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Mielca nr 201/2015 z dnia 14 lipca 2015 w sprawie ogłoszenia naboru Kandydatów do Mieleckiej Rady Seniorów, ustalenia terminu ich zgłaszania oraz określenia wzoru formularzy zgłoszeniowych.


Głównym celem Mieleckiej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec organów Gminy oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Mielecka Rada Seniorów w składzie 12-osobowym powoływana jest na okres 4-letniej kadencji.

Podstawą kandydowania jest złożenie formularza zgłoszeniowego, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
Kandydatów do Rady można zgłaszać w terminie do 28 sierpnia 2015 r.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26, z dopiskiem „Nabór do Mieleckiej Rady Seniorów”.

Formularze można pobrać w Urzędzie Miejskim w Mielcu w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Żeromskiego 23, w pokoju nr 1, a także   ze strony internetowej  www.mielec.pl  (Nabór do Mieleckiej Rady Seniorów).
Członkami Rady mogą zostać:
1. Przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych
2. Osoby posiadające poparcie co najmniej 15 osób starszych (tj. osób, które ukończyły 60 rok życia), posiadających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Mielca.

Każda osoba starsza posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Miasta Mielca może udzielić poparcia nie więcej niż dwóm kandydatom do Rady. Udzielenie poparcia, przez tę samą osobę, więcej niż dwóm kandydatom do Rady skutkować będzie nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych kandydatach.

Informacji w sprawie naboru kandydatów do Mieleckiej Rady Seniorów udziela Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu pod numerem telefonu  17788 85 74 lub na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

źródło: Oficjalny serwis internetowy www.mielec.pl