www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Aktualności MUTW » Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków MUTW 2024

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków MUTW 2024

Drukuj PDF

Działając na podstawie par. 21 pkt 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia MUTW, Zarząd Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwołuje Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie Członków MUTW, które odbędzie się 15.03.2024 roku w sali nr 3 SCK i rozpocznie się o godz. 12.00 – pierwszy termin lub o godz. 12.15 - II termin.

Poniżej podajemy program Walnego Zgromadzenia:
1. Zagajenie,
2. Wybór przewodniczącego zebrania,
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,
4. Wybór sekretarza Walnego Zebrania,
5. Wybór Komisji uchwał i wniosków,
6. Wybór Komisji skrutacyjnej,
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności  Zarządu za rok 2023,
8.Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023,    
9.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
10. Program działania Zarządu na II semestr roku akademickiego 2023/2024
11. Wniosek Zarządu MUTW o nadanie  tytułu członka honorowego  zasłużonym członkom.
12. Dyskusja,    
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
- Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu
- Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za rok 2023
- Przyjęcia i zatwierdzenia  sprawozdania Komisji Rewizyjnej  
- przyjęcie i zatwierdzenie wniosku Zarządu o nadanie tytułów członka honorowego
14. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Wszystkie materiały, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia  dostępne są dla zainteresowanych w biurze MUTW mieszczącym się przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4, w czasie dyżurów członków Zarządu, we czwartki w godz. 12-14 lub w poniedziałki, godz. 12.00-13.00.

Prezes Zarządu - Elzbieta Kwiatkowska