www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Aktualności MUTW » Działalność Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za 2021 rok

Działalność Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za 2021 rok

Drukuj PDF

Informacja sprawozdawcza z działalności Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wiekuza  rok 2021

Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku kierując się celami zawartymi w statucie, prowadził  w roku 2021, działalność na rzecz aktywizacji ludzi starszych, przede wszystkim przez edukację, zachowanie i poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej, a także rozwijanie pasji i zainteresowań słuchaczy. Kolejny rok odbywało się to w trudnych i ograniczonych warunkach.

W wersji stacjonarnej działaliśmy z przerwami, w okresach możliwych do organizacji takich spotkań i zajęć. Wykłady stacjonarne rozpoczęliśmy od 11 czerwca 2021, nadrabiając stracony czas, kontynuowaliśmy w okresie wakacyjnym do końca lipca. Nasza przerwa wakacyjna trwała tylko 1 miesiąc. Z dniem 10 września rozpoczęliśmy znów kolejne wykłady, a 1 października rozpoczęliśmy uroczystą inaugurację roku akademickiego 2021/2022. Od tej pory do końca roku cyklicznie spotykaliśmy się na wykładach i innych zajęciach w poszczególnych grupach.

 

W okresie zawieszenia i braku możliwości prowadzenia zajęć w poszczególnych grupach zainteresowań w pomieszczeniach, aktywność naszych grup prowadzona była w plenerze. Od maja kontynuowane spacery z kijkami pod fachowym okiem instruktorki w ramach akcji „Chodzę bo chcę” Również od maja grupa naszych słuchaczy kontynuowała zajęcia gimnastyczne  na powietrzu pod okiem fachowych instruktorów. W okresie jesienno-zimowym ćwiczenia zostały przeniesione do pomieszczeń „Centrum”, gdzie trwają do dnia dzisiejszego. Sekcja rowerowa  organizowała  wypady  długo dystansowe , gdy tylko pogoda dopisywała i tak nadal utrzymują. Tak więc aktywność fizyczna nie była zaniedbywana wśród seniorów.

Od miesiąca września wróciliśmy do normalnych zajęć wedle ustalonego harmonogramu w pomieszczeniach, co trwa z krotką przerwą do dnia dzisiejszego. Zostanie to przedstawione  w prezentacjo poszczególnych grup zainteresowań.

Dane statystyczne:

Stan członków Uniwersytetu  na koniec roku 2021:

412 członków zwyczajnych

5 członków honorowych

W okresie od stycznia  do grudnia 2021 Zarząd odbył 10 posiedzeń, na których podjęto 5  uchwał.

Działalność poszczególnych sekcji zainteresowań odbywała się z wiadomych przyczyn w ograniczonym zakresie lub wręcz zawieszona ,  co przedstawione zostanie poniżej:

I. Działalność edukacyjna i informacyjna

Podstawowy cel Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jakim  jest działalność edukacyjna prowadzona w formie wykładów w każdy piątek tygodnia.

W sumie odbyliśmy 21 wykładów, spotkań  stacjonarnych w miesiącach  od  czerwca do grudnia

W okresie zawieszenia nasza działalność edukacyjna polegała na informacji i odsyłaniu do odpowiednich linków w celu skorzystania online z różnych  form edukacyjnych, zarówno za pośrednictwem tablicy ogłoszeń, jak i strony internetowej.

W okresie   zawieszenia zajęć stacjonarnych   i zamknięcia placówek kulturalnych do końca m-ca maja 2021. Zarząd pracował, cały czas, dyżury były pełnione.  Pierwsze spotkanie w plenerze zorganizowaliśmy w maju.

Za naszym pośrednictwem słuchacze uczestniczyli w kilku kursach komputerowych  ( Aktywni + (OSP, Klub Młodych Liderów, Artcom, który trwa nadal, organizowanych w ramach projektów przez  stowarzyszenia zewnętrzne. Również słuchacze korzystali i nadal korzystają z zajęć gimnastycznych organizowanych przez firmy zewnętrzne  w miesiącach letnich na powietrzu, natomiast w okresie zimowym w Centrum.

W   ramach  działalności edukacyjnej, w roku 2021dpiero w II semestrze prowadzone były  kursy języków obcych:

- języka angielskiego dla dwóch grup – początkujących i zaawansowanych ,

- języka rosyjskiego,

- języka niemieckiego

II. Działalność kulturalna

Kolejny, ważny obszar  działalności  MUTW to działalność kulturalna.

W tym obszarze naszej działalności  działają grupy artystyczne,

Grupa teatralno-kabaretowa „SENIOR SHOW”.

W ciągu roku 2021, w czasie pandemii grupa wzięła udział online w 29 Finale WOSP.

Ponownie, na żywo dali występ  na mieleckim rynku, w Forum Podkarpackich Rad Seniorów, w Inauguracji Roku akademickiego 2021/2022, VII Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej  w Stalowej Woli, Inauguracja roku akademickiego w Dukli, występ w Kolbuszowej.

Chór ECHO

W roku ubiegłym  roku rozpoczął swoje próby już od września, w celu nadrobienia zaległości,

Koncertował na naszym Uniwersytecie z okazji Inauguracji Roku akademickiego 2021/2022,

Kolędował z okazji Swiąt Bożego Narodzenia.

Formacja Taneczna „Gracja”,

Kolejna grupa artystyczna praktycznie trenowała  cały czas w różnych miejscach, w czasie zamknięcia placówek kulturalnych. Natomiast od września rozpoczęła swoje zajęcia w normalnym trybie z choreografem. W roku 2021 występowała w różnych miejscach: Kolbuszowa Dolna, spotkanie Jubilatów mieleckich 50 lecie pożycia małżeńskiego, festyn na placu AK, forum Rad Seniorów z terenu województwa podkarpackiego, festyn rodzinny w Dulczy Wielkiej, Międzynarodowe Senioralia w Krakowie, Przegląd twórczości artystycznej w Stalowej Woli, inauguracja roku akademickiego MUTW,  inauguracja roku akademickiego w Dukli.

W  ramach działalności kulturalnej, w roku 2021 Zarząd zorganizował  3 wyjazdy do opery, teatru.

III. Działalność turystyczno-krajoznawcza

W zakresie  działalności turystycznej, w  roku 2021 zorganizowane zostały 4 wycieczki turystyczno-krajoznawcze: Kurozwęki-Szydłów, Sandomierz, Tarnów, Kraków-Senioralia

IV. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia

W ramach tej działalności, działa wiele sekcji:

Zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem.  Odbywały się dewa razy w tygodniu pod trybunami MOSiR, dodatkowo w okresie letnim słuchacze korzystają z zajęć gimnastycznych pod okiem fachowego instruktora na Błoniach, na boisku szkolnym. W ramach projektów zewnętrznych korzystają z ćwiczeń w udostępnionych pomieszczeniach Centrum, przy ul. Skłodowskiej przez cały okres zimowy. Zajęcia prowadzi nasz  wolontariusz kol. Adam Skręt, nauczyciela gimnastyki.

Zajęcia ruchowe przy muzyce ( korektywa) odbywały się w miesiącach od września do grudnia, po udostępnieniu nam pomieszczeń w SCK i Centrum.

Nordic -  walking - grupa  skupia ok.30 osób, spacerują gdy tylko pogoda pozwala, średnio 2 razy w miesiącu, w czasie obostrzeń spacery po kilka osób, zgodnie z zaleceniami epidemicznymi.

Tenis stołowy,-  po przerwie uruchomiony od października.

W roku 2021 uruchomiliśmy wyjazdy na kąpiele siarkowe. Najpierw do Latoszyna Zdroju – 3 wyjazdy, oraz 2 wyjazdy do Solca Zdroju.

Sekcja rowerowa.  To sekcja, która , działa „bez hamulców”( wyłącznie z obostrzeniami), nieustannie. Grupa, która od wiosny do późnej jesieni ,kilka razy w tygodniu organizuje wycieczki rowerowe. Grupa liczy około 18 osób.  W roku 2021, tak jak w poprzednich latach  gdy tylko pogoda dopisywała pokonywali wiele kilometrów, zwiedzając lokalne  okolice i spędzając zdrowo i przyjemnie swój wolny czas.  Zasługują na wielkie uznanie w propagowaniu aktywności fizycznej seniorów.

V. Integracja, pomoc koleżeńska i wolontariat.

W 2021 roku zorganizowano 1 spotkanie integracyjne,

Sekcja pomocy koleżeńskiej, jest otwarta na:

- pomoc byłym samotnym słuchaczom MUTW

- towarzyszeniu w trudnych sytuacjach rodzinnych

- pomoc w  załatwianiu niektórych spraw urzędowych

- organizacja spotkań koleżeńskich i okazjonalnych

W tym trudnym okresie pandemicznym działalność tej sekcji jest nieoceniona. Szczegółowe sprawozdanie na naszej stronie internetowej.

- Sekcja ogrodnicza zajmuje się głównie wymianą sadzonek w odpowiednim okresie, a także dba na bieżąco dekorację kwiatową na stole podczas wykładów. Dodatkowo wzięli czynny udział w zorganizowanej Majówce w roku 2021

Pozostałe informacje:

W roku 2021 wychodząc naprzeciw słuchaczom, w względu na częściowe zawieszenie zajęć obniżyliśmy o 50% składkę członkowską . Oczywiście nie było to korzystna dla budżetu MUTW. Lecz lojalne względem słuchaczy.

Na uwagę zasługuje  udostępnienie od września 2021  obiektu przy ul. Skłodowskiej, gdzie powstało Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych. Aktualnie większość zajęć odbywa się właśnie w tej lokalizacji. Jesteśmy za bardzo wdzięczni Władzom Miasta Mielca. Przenieśliśmy nasze biuro z ul. Biernackiego, tak więc jesteśmy częstymi użytkownikami w tym obiekcie.  Poza wykładami w SCK , i godzinne zajęcia korektywy, ze względu na liczną grupę, wszystkie zajęcia odbywają się w Centrum przy ul. Skłodowskiej 4.

Na uwagę i uznanie zasługują członkowie Zarządu, którzy pomimo sytuacji jaka nas zaskoczyła  mocno się angażowali aby podtrzymać naszą działalność w dozwolonym zakresie.

Słuchacze MUTW nie pozostawali bierni w trudnych chwilach:

Dziękuję Wam wszystkim drodzy słuchacze, że jesteście, że chcecie być aktywni, że poświęcacie swój czas na udział we wszelkiego rodzaju zajęciach, wyjazdach, że jest Wam to potrzebne, że oczekujecie na powrót do normalności.  Mamy nadzieję, że dane nam będzie funkcjonować w normalnych warunkach bez konieczności zawieszania zajęć.

Prezes Zarządu
Elżbieta Kwiatkowska