www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Aktualności MUTW » Program Walnego Zebrania Członków MUTW 2023

Program Walnego Zebrania Członków MUTW 2023

Drukuj PDF

Działając na podstawie par. 21 pkt 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia MUTW, Zarząd Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. zwołuje, sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie Członków MUTW, które odbędzie się 31.03.2023 roku  w sali nr 3 SCK i rozpocznie się o godz. 12.00 pierwszy termin lub o godz. 12.15 drugi termin.

Program Walnego Zgromadzenia

1. Zagajenie,
2. Wybór przewodniczącego zebrania,
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,
4. Wybór sekretarza Walnego Zebrania,
5. Wybór Komisji uchwał i wniosków,
6. Wybór Komisji skrutacyjnej,
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności  Zarządu za  rok 2022,
8.Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022,
9.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
10. Program działania Zarządu na II semestr roku akademickiego 2022/2023
11. Dyskusja,
12 Podjęcie uchwał w sprawie:

- Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,- Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za rok 2022
- Przyjęcia i zatwierdzenia  sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

13. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Wszystkie materiały, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostały zamieszczone na stronie internetowej MUTW i dostępne są dla zainteresowanych w biurze MUTW mieszczącym się przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4, w czasie dyżurów członków  Zarządu , we czwartki w godz 12-14 lub po wcześniejszym umówieniu się z Prezesem Zarządu.

Prezes Zarządu
Elżbieta Kwiatkowska