www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Aktualności MUTW » Zasady obowiązujące przy organizowaniu wszelkich wyjazdów za pośrednictwem MUTW

Zasady obowiązujące przy organizowaniu wszelkich wyjazdów za pośrednictwem MUTW

Drukuj PDF

I. W ramach działalności statutowej MUTW organizowane są wyjazdy jednodniowe:
- turystyczne mające w swoim zakresie zwiedzanie ciekawych miejsc na terenie Polski, organizowane przez koordynatora Zarządu ds turystyki.
- kulturalne z zakresem wyjazdu do teatru, opery, kina, na musicale, zwiedzanie muzeum, wystaw, na spotkania z ciekawymi ludźmi z obszaru kultury i sztuki, organizowane przez koordynatora - Członka Zarządu ds. kulturalnych lub inną osobę na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

II. Wyjazdy mogą być organizowane z dopłatą  kosztów transportu słuchaczom MUTW w wysokości określonej uchwałą Zarządu i uwzględnione w planie pracy i budżecie na dany semestr. Wyjazdy organizowane poza planem dotyczą pełnej odpłatności.

1. Organizator wyjazdu przedstawia Zarządowi  szczegółową propozycję, wraz z kalkulacją kosztową  z podziałem  na rodzaj kosztów, celem zatwierdzenia.
2. Koszt transportu, ustalany  jest z przewoźnikiem przed wyjazdem przez  Prezesa lub upoważnionego Członka Zarządu.(zaciąganie zobowiązań finansowych).
3. Każdy wyjazd powinien  być podawany słuchaczom do wiadomości  na cotygodniowych ogłoszeniach , umieszczony na tablicy ogłoszeń i na stronie  internetowej MUTW.
4. Zapisy na dany wyjazd rozpoczyna się  co najmniej  1 tydzień przed datą wyjazdu, a kończy na 2 dni przed wyjazdem. W okresie tym można składać rezygnację z wyjazdu za zwrotem poniesionych kosztów. Po tym terminie nie uwzględnia się reklamacji i zwrotu poniesionych kosztów..
5. Pierwszeństwo uczestnictwa  w organizowanych wyjazdach  mają członkowie, którzy mają  opłacone składki. W związku z tym listę zgłoszonych  uczestników, przed wyjazdem organizator uzgadnia ze skarbnikiem.
6. W przypadku wolnych miejsc, z wyjazdu mogą skorzystać osoby niezrzeszone, które pokrywają w 100% koszty  wyjazdu.
7. W przypadku organizowanych wyjazdów za pośrednictwem MUTW z pełną odpłatnością, po rozliczeniu wyjazdu z nadwyżką, należy zwrócić pobrane  środki na wyjazd, proporcjonalnie każdemu uczestnikowi.
8. Każdy wyjazd jest ubezpieczany od następstw nieszczęśliwych wypadków.
9. Organizator (1 osoba), nie ponosi żadnych kosztów organizowanego wyjazdu.
10. Organizator rozlicza się z organizowanego wyjazdu najpóźniej w ciągu 7 dni  od odbytej wycieczki przed skarbnikiem z przedstawieniem odpowiednich dokumentów (faktur) na poniesione koszty.
11. Ustala się stałe miejsce zbiórki i wyjazdu i powrotu, tj, przystanek MKS przy SCK.
12. Dopuszcza się możliwość wsiadania z przystanków „po drodze”, po wcześniejszym poinformowaniu organizatora.

Zarząd MUTW