www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Sekcje » Pomoc koleżeńska

Sekcja wzajemnej pomocy koleżeńskiej

Drukuj PDF

Przy Mieleckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Mielcu działa SEKCJA  WZAJEMNEJ  POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ.

Motto sekcji: "Człowiek jest wielki nie tym co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi” - fragment z homilii Papieża - Jana Pawła II

Zadania sekcji:
1. Pomoc w doraźnej opiece nad chorymi słuchaczami UTW (pomoc w dotarciu do lekarza, pielęgniarki rodzinnej, wykupy leków, pomoc w dotarciu do usług opiekuńczych realizowanych przez instytucje).

2. Pomoc byłym, samotnym słuchaczom UTW.

3. Towarzyszenie w trudnych sytuacjach życiowych np.: odwiedziny, poradnictwo, wsparcie.

4. Pomoc psychologiczna (terapia rodzinna, uzależnieniowa).

5. Poradnictwo w zakresie świadczeń pomocy społecznej stosownych do sytuacji słuchaczy oraz wynikających z niepełnosprawności.

6. Załatwianie niektórych spraw urzędowych np.: deklaracje podatkowe.

7. Drobne naprawy domowe.

8. Organizacja spotkań koleżeńskich i okazjonalnych.

Proszę o zgłaszanie osób potrzebujących pomocy, oraz osób chętnych do pomocy.

Zapisy przyjmujemy w piątki, przed lub po wykładach.

Opiekun sekcji: Stanisława Rączka   tel.510-589-297
zastępca:        Anna Tomporowska  tel.505-576-835